Velkommen til Nordsjællandshusene2019-02-02T08:56:42+00:00

Nordsjællandshusene – bygget til at bevare naturen og styrke fællesskabet

Nordsjællandshusene er et nyt arkitektonisk og kulturelt vartegn i Espergærde inspireret af det oldnordiske gårdstuns begreb, hvor naturen er en integreret del af boligområdet. Nordsjællandshusene tilbyder således en bæredygtig livsstil tæt på skov og mose, hvor byggematerialer, omgivelserne og tunets design tilsammen fordrer til nabofællesskab i pagt med naturen, samt sikrer et mangfoldigt dyreliv i din for- og baghave.
Hensigten med byggeriet er at bevare naturen og styrke fællesskabet på én gang. Hvert gårdtun har derfor et torv og andre fællesområder, hvor man i hverdagen naturligt møder sine naboer. Derudover er der mulighed for fællesområder, hvor hver beboer i hvert tun har indflydelse på at skabe sin egen identitet i form af for eksempel legepladser, drivhus, bistader eller bålplads samt et fælles – såkaldt – tuntræ.

Nordsjællandshusene – lav byggeprocent og ekstra meget plads til dyrelivet

Kelleris Hegn er et naturskønt område tæt på Øresund og en del af den billedskønne landsby Espergærde.
Her er mulighed for at gå på skovtur, opleve et vildt dyreliv og i det hele taget været i kontakt med naturen. Nordsjællandshusenes gårdstunskoncept er ideelt til denne type omgivelser, fordi konceptet bevarer og udvikler naturen og fremmer fællesskabet – frem for at afvikle og erstatte den med konventionelt boligbyggeri.
Derudover er der en bemærkelsesværdig lav bebyggelsesprocent, som ligger på kun 17,4%. Det er en væsentlig mindre bebyggelsesprocent end lignende byggeprojekter, der ofte ligger mellem 30-40%. Den lave bebyggelsesprocent skyldes boligernes unikke design og de planlagte grønne kiler igennem området, mens der med den lave byggeprocent gives ekstra meget plads til det omkringliggende dyreliv.

Nordsjællandshusene – bæredygtigt byggeri til den moderne landsby

Det tætte parløb med naturen giver byggeriet en bæredygtig kvalitet, der både styrker nærmiljøet, det omkringliggende samfund og dens natur. Det bekræfter den uafhængige miljørapport fra NIRAS, som også bekræfter, at byggeriet ikke negativt påvirker beskyttede dyrearter. Omlægningen til de nye grønne kiler med større grønne områder vil endda kunne tiltrække en større variation af både dyr og planter end i dag.
Byggeriet udmærker sig således i særlig høj grad ved at have tænkt områdets beskaffenhed ind. Udover selve tun-strukturen, hvor boligerne ikke ligger i lige rækker, men er placeret på tværs af hinanden for at give et mere landsbyagtig præg, har alle bygninger med et tag, under 40 graders hældning, et grønt tag. Der er tale om et godt, gennemarbejdet og bæredygtigt projekt med visioner, der rækker ud over traditionel bebyggelse.

Nordsjællandshusene bygges ind i lokalområdets eksisterende niveauforskelle og giver derfor et dejlig udansk særpræg, der er i kontrast til vores ellers ”flade” bebyggelser og som har respekt for de omkringliggende skovområder.

Mellem skov og mose: vi ønsker med Nordsjællandshusene at udbygge anvendelsesmulighederne for de omkringliggende skove og naturarealer.

Download forslag til bebyggelsesplan som Pdf

Nordsjællandshusene – den bedste løsning for naturen, for Espergærde og for Helsingør Kommune

Grunden, som Nordsjællandshusene vil ligge på, blev udlagt og godkendt til bebyggelse i forbindelse med Fingerplan 2007. Dette blandt andet for at imødekomme den stigende boligmangel Helsingør Kommune og for at tiltrække yngre borgere til kommunen. Nordsjællandshusene er af sådan en karakter, at det formår både at lokke nye tilflyttere til samt skaber nye attraktive boligmuligheder for Helsingør Kommunes borgere.
Kelleris-grunden er i dag udlagt til markbrug, men vil ifølge lokalplanen blive anvendt til boligbyggeri. Der vil derfor med høj sandsynlighed blive bygget på grunden i den nærmeste fremtid. I takt med boligbehovet stiger, vil behovet for en løsning også stige. Det kan risikere at betyde, at man vælger den hurtigste løsning – uden hensyn til naturen. Nordsjællandshusene er kort sagt den bedste løsning for naturen, byen og kommunen.

Projektet opføres af CFP Group, der har samlet en gruppe af dygtige og engagerede rådgivere inden for ejendomsbranchen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen af Nordsjællandshusene

Ja tak!

Spørgsmål

Du kan også stille spørgsmål eller give en kommentar til projektet: